Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Alapítványunk tevékenysége arra irányul, hogy közreműködjön annak elősegítésében, hogy Magyarország peremterületi régiói felzárkózhassanak a közép magyarországi régióhoz.

Mivel a peremterületi régiók gyakorlatilag minden tekintetben el vannak maradva a közép magyarországi régiótól, így az alapítvány tevékenységének végzése során közreműködik, illetve elősegíti ezen különbségek csökkentését - lehetőségeihez mérten - valamennyi szektorban.

Alapítványunk segíti a peremterületi régiók gazdasági életének, az ott működő vállalkozások, szervezetek működésének és lehetőségeinek fejlesztését, továbbá a célrégiók idegenforgalmának és kulturális életének fellendítését és az innovációs lehetőségek fejlesztését.

Az alapítvány segíti a célrégiók sport és szabadidős lehetőségeinek fejlődését, azok sokoldalúvá válását, közreműködik az oktatás és a kutatás fejlesztésében, hagyományok és a kulturális örökség megőrzésében.

Az alapítvány közreműködik a célrégiók köz és vagyonbiztonságának fejlesztésében.

Az alapítvány közreműködik a természet, a környezet és a zöldfelület védelmében és a természetvédelem fontosságának megismertetésében. Az alapítvány segíti a célrégiókban található várak fejlesztését, a várak történetének és a várlátogatások fontosságának megismertetését.

Az alapítvány tevékenysége kiterjed a célrégiók egészségügyi és szociális ellátási színvonalának emelésére, az elérhető szolgáltatások és lehetőségek körének bővítésére, az érdekképviselet fejlesztésére és a célrégiókban élő hátrányos helyzetűek esélyegyenlőségének elősegítésére.

Az alapítvány segíti - mind hagyományos értelemben, mind a közösségi térben - a célrégiókban élők közösségeinek fejlődését, elősegíti az esetleges határon átnyúló együttműködési lehetőségek megteremtését, bekapcsolva a célrégiókban élőket ezzel közép és kelet Európa közösségi életébe.

Alapítványunk nyitott, ahhoz bármely hazai vagy külföldi természetes és jogi személy bármikor az Alapítvány fennállása alatt tetszése szerinti vagyoni hozzájárulással csatlakozhat. A csatlakozót megilleti az a jog, hogy javaslatot tegyen a kuratórium részére a vagyoni juttatásának felhasználására vonatkozóan.

Alapítványunk közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Képgaléria